DOS ESPAIS DIFERENCIATS AL CAM

ESPAI DE TREBALL COL·LABORATIU

El CAM ofereix un espai destinat al  ' treball col·laboratiu'. En aquest espai es pot parlar en veu baixa per facilitar el treball en tasques, on la interacció i la col·laboració entre alumnes són necessàries.  

ESPAI DE SILENCI

La resta de l'espai del CAM contínua sent un espai de silenci, més adient per al treball individual.