INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS GRUPS DE CONVERSA I LECTURA

Els grups de conversa i lectura són un servei que ofereix el CAM de l’EOI Girona. Aquest curs els grups de conversa i lectura seran en línia per garantir la seguretat dels animadors i els participants. S’oferiran els idiomes, nivells i horaris d’acord amb la demanda i la disponibilitat  de personal.


Objectiu
L’objectiu dels grups de conversa / lectura és oferir la possibilitat de fer pràctica oral de manera més informal que quan es treballa l’expressió oral dins d’un curs oficial.
L’objectiu dels grups de lectura és potenciar la pràctica oral de la llengua a partir de la lectura de textos.

El dinamitzador 
El dinamitzador o la dinamitzadora que condueix el grup no és necessàriament un professor o professora. És una persona amb un alt nivell de llengua i amb prou aptituds per animar el grup, proposar temes i afavorir que tothom hi participi.

Sessions 
Grups de conversa i lectura  d'històries curtes : 10 sessions de 60 minuts per quadrimestre

Inscripció
Hi haurà dos períodes d’inscripció: 
1. Segona quinzena d’octubre 
2. Primera quinzena de febrer 

El primer quadrimestre l’ordre de prioritat serà el següent, en cas de molta demanda per a un grup determinat: 
Alumnat lliure 
Alumnat oficial 

El segon quadrimestre l’ordre de prioritat serà el següent, en cas de molta demanda per a un grup determinat: 
Alumnat lliure de nova incorporació 
Alumnes que durant el primer quadrimestre hagin assistit al 70% de les sessions com a mínim 
Alumnat que no ha participat en cap grup de conversa/lectura el primer quadrimestre 
Altres alumnes 

La inscripció es farà en línia i restarà oberta fins a l’inici de l’activitat. Tan bon punt es cobreixin les places disponibles (un màxim de 12 alumnes per grup), l’alumnat es podrà inscriure a la llista d’espera (3 alumnes per grup). Se’ls avisarà per ordre si es produeix alguna vacant després de les tres (lectura)/quatre (conversa) primeres sessions. 
Per al bon funcionament d’aquests grups cal assistir-hi regularment. El CAM es reserva el dret d’anul·lar un grup si l’assistència dels inscrits no és regular o no arriba als mínims establerts per a aquell grup/idioma.

Després de la inscripció i abans de l’inici de l’activitat és imprescindible fer arribar al CAM:
– En el cas de l’alumnat oficial, còpia del justificant del pagament de l’aportació voluntària. 
– En el cas de l’alumnat lliure, còpia del justificant del pagament de la quota corresponent.
– Justificant del nivell. 
– Si no té cap acreditació, se li farà una entrevista oral. 

Podeu presentar aquesta documentació a la recepció del CAM o per correu electrònic, fen constar la referència del grup al assumpte del correu cameoigirona@gmail.com

Josep Viader i Moliner, 16  17005 Girona 

cameoigirona@gmail.com

www.cameoigirona.com

El Centre d'Autoaprenentatge i Mediateca (CAM) és un servei obert a tot l’alumnat oficial i als usuaris externs que han formalitzat la matrícula. 

  • Instagram
  • Facebook Social Icon