HORARIS DEL CAM

Dilluns a Dijous: de 9 h a 21 h
Divendres de 9 h a 19 h


PRÉSTEC
Durant el curs escolar es pot treure en préstec:
- 3 DVD (dues setmanes)
- 4 llibres de lectura simplificada o novel•les (un mes)
- 1 volum a escollir entre: llibres de text/gramàtica/vocabulari/comprensió escrita o oral (dues setmanes)
- 1 llibre de lectura obligatòria del curs (dues setmanes)

Els documents en préstec es poden renovar fins a un màxim de dues vegades.

Es respectarà el termini de préstec. Mentre els usuaris i usuàries tinguin documents pendents de retorn no podran fer ús del servei de préstec.

Són objecte de préstec tots els materials del fons del CAM, amb les excepcions d’algunes obres de referència, els darrers números rebuts de revistes i els que es consideren valuosos o de característiques especials per a la biblioteca.

Els usuaris i usuàries de préstec han de mantenir els materials en bon estat, retornar-los en els terminis estipulats, reposar-los en cas de pèrdua o deteriorament i avisar el personal de qualsevol desperfecte que hi observin.

En períodes de vacances dins el curs escolar es poden establir uns terminis de préstec superiors als fixats amb caràcter general.

El carnet escolar de l'EOI és imprescindible per accedir al CAM i per fer ús dels serveis que ofereix. El personal del centre us el pot demanar en tot moment.