NORMATIVA D'ÚS
Els usuaris del CAM podran fer ús del servei de préstec prèvia presentació del carnet escolar de l’any escolar en curs.  

  • Els alumnes oficials han d'haver pagat els 30€  pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics  i tenir el carnet escolar.

  • Els usuaris externs han de pagar 86,00€ per gaudir d'aquest servei. (ordre EDU/155/2020 de 18 de setembre 2020) 

 

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials, els usuaris hauran de complir amb les següents obligacions:

  • Respectar protocol COVID

  • Respectar la zona de silenci

  • No menjar ni beure

  • Silenciar els telèfons mòbils 

  • Utilitzar amb cura els materials i els equipaments del centre

  • Respectar la normativa del servei de préstec

  • No accedir a la biblioteca amb objectes voluminosos, carrets de compra, patinets, bicicletes, etc., excepte els utilitzats per persones amb mobilitat reduïda

  • Cal tenir cura dels objectes personals. El CAM no se'n fa responsable en cas de pèrdua o robatori. 

PROTOCOL COVID

- És obligatori l'ús de la mascareta.

- Cal rentar-se les mans a l'entrar i netejar els portàtils abans i després del seu ús.

- Cal retornar els materials a través de la bústia d'autoretorn.