Search
  • cameoigirona

El LLIBRE DE KELLS

Updated: Sep 7, 2019

(Celebrant Saint Patrick's Day)

El Llibre de Kells, que data de l'any 800 aproximadament, és un manuscrit dels quatre Evangelis amb una decoració magnífica. Es considera un símbol inspirador de la creativitat irlandesa i un orgull nacional.


Mostra d'imatges i de fragments del llibre al Passadís del CAM.

MARÇ de 2019


11 views0 comments

Recent Posts

See All