QUÈ ÉS EL CAM

El Centre d'Autoaprenentatge i Mediateca (CAM) és un servei obert a tot l’alumnat oficial i als usuaris externs que han formalitzat la matrícula. 

 

Alumnat oficial: cal haver pagat l'aportació voluntària (30 €) i presentar el carnet escolar del curs.

 

Alumnat extern: Preu de la matrícula curs 2020-2021, 86,00 € (aquest carnet té una validesa d'un any natural). 

 

El CAM ofereix un fons documental de suport a l’aprenentatge de les llengües que s’imparteixen a l’escola. Aquest consta principalment de llibres de referència (gramàtiques, vocabulari, destreses, etc), novel·les, lectures adaptades, pel·lícules i revistes.

 

El CAM està equipat amb espais d'estudi i de treball col·laboratiu, ordinadors amb accés a Internet i wifi oberta. Disposa també de fotocopiadora, impressora d'ús públic i servei de bústia d’auto retorn de préstec. 

 

El CAM és el lloc ideal per aprendre idiomes de manera autònoma i ofereix orientació als usuaris sobre els recursos i materials de que disposa.