CATALÀ

Què és un tàndem o intercanvi lingüístic?

És un manera informal d'aprendre llengües. Són unes sessions de conversa que cada parella gestiona lliurement.  Permet practicar i millorar els coneixements d'una llengua i entrar en contacte amb persones d'una altra cultura.

 

Com funciona?

Publiqueu un post en l'enllaç de l'idioma que us interessa amb la vostra informació sobre disponibilitat i interessos. Contacteu amb les persones que us agradaria formar un tàndem i organitzeu la primera trobada. 

 

Us agrairem que ens feu saber si heu format un tàndem i com valoreu l’experiència. cam@eoigirona.cat

ESPAÑOL

¿Qué es un tándem o intercambio lingüístico?

Es un modo informal de aprender lenguas. Son unas sesiones de conversación que cada pareja gestiona libremente. Permite practicar y mejorar los conocimientos de una lengua y entrar en contacto con personas de otra cultura. 

 

¿Cómo funciona?

Publique una publicación en el enlace del idioma que le interese con su información sobre disponibilidad e intereses. Póngase en contacto con las personas que deseen formar un tándem y organice la primera reunión.

 

Os agradeceremos que nos comuniquéis si habéis formado un tándem y cómo valoráis la experiencia. cam@eoigirona.cat

tandems_edited.jpg

ENGLISH

What is a tandem o language exchange?

It is an informal way of learning languages ​​through a language exchange. These are conversation sessions that each couple manages freely. Tandem allows you to practice and improve your knowledge of a language and get in touch with people from another culture. 

 

How does it work?

Post a post in the link of the language your are interested in with your information about availability and interests. Contact the people who would like to form a tandem and organize the first meeting.

 

Let us to know if you have formed a tandem and how you value the experience.  cam@eoigirona.cat